ΤΟ ΚΕΣΥΠ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το Νομοσχέδιο: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» έχει ανασταλεί η λειτουργία των ΚΕ.ΣΥ.Π σε όλη την Ελλάδα. Τα ΚΕ.ΣΥ.Π θα αντικατασταθούν από νέες υποστηρικτικές δομές όπως προβλέπει ο νέος νόμος.

 

Αρμοδιότητες και καθήκοντα των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Πολυγύρου:

 • Υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας στα σχολεία του νομού Χαλκιδικής
 • Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε μαθητές/μαθήτριες, γονείς και νέους/νέες έως 25 ετών, καθημερινά στους χώρους του ΚΕΣΥΠ
 • Ενημέρωση για τις μεταβολές στο σύστημα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ.) μαθητών/μαθητριών αλλά και καθηγητών με τακτικές και περιοδικές επισκέψεις στα σχολεία, με τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε συνεργασία με τα σχολεία, με την εκπόνηση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια και παρουσιάσεις)
 • Υποστήριξη του μαθήματος Σ.Ε.Π. με τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τους καθηγητές Σ.Ε.Π., την εκπόνηση ενημερωτικού υλικού, κατάλληλων παρουσιάσεων, κ.α.
 • Υποστήριξη εκπαιδευτικών για την  εφαρμογή στα σχολεία προγραμμάτων ή εκπαιδευτικών εργαλείων Σ.Ε.Π. εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Υλοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα σχολεία του νομού Χαλκιδικής και με τοπικούς φορείς. Ειδικότερα, διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων για τους μαθητές, παραγωγή έντυπου υλικού, διοργάνωση ημερίδων, κ.ά.
 • Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων-εργαστηρίων για τους εκπαιδευτικούς για θέματα Σ.Ε.Π.
 • Επαφή και συνεργασία με φορείς τοπικής κοινωνίας (δήμους, νομαρχίες, επιμελητήρια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικούς με τον επαγγελματικό προσανατολισμό φορείς, κ.ά.)  καθώς και με γραφεία διασύνδεσης ή τα σχετικά τμήματα στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Εκπόνηση και εκτέλεση ευρωπαϊκών δράσεων και προγραμμάτων.

Τρόποι / κανάλια επικοινωνίας με το ΚΕ.ΣΥ.Π Πολυγύρου:

 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΕ.ΣΥ.Π. Πολυγύρου (mail@kesyp.chal.sch.gr)
 • άμεσο μήνυμα μέσα από τη σελίδα του ΚΕ.ΣΥ.Π. Πολυγύρου στο Facebook (https://www.facebook.com/kesypchal)
 • τηλέφωνο του ΚΕ.ΣΥ.Π. Πολυγύρου (τηλ.27310 21156 / 2371021174)
Translate »