ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες και έρευνες σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές…

  1. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας δεν συμβαδίζουν, Μανιφάβα, Δ., Καθημερινή Ιούνιος 2017.
  2. «Εκπαίδευση Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση: Ζητείται προσέγγιση«, ΕΥ, ΟΠΑ, Endeavor Greece, Ιούνιος 2017.
  3. «Ποια εφόδια πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά του σήμερα για να είναι προετοιμασμένα να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές αύριο;» απόσπασμα από το βιβλίο του Άλεκ Ρος «Οι Βιομηχανίες Του Μέλλοντος» των εκδόσεων Ίκαρος, Ιούνιος 2017.